Játékszabályzat

Csababusz Nyereményjáték (2020.04.23. – 2020.04.30.)
A játék szervezője:
Csababusz Tours Kft. (székhely: 4405 Nyíregyháza, Debreceni út 106/A.; Cg.: 15 09 084709 , adószám: 26149088215 , továbbiakban Szervező).
2. A Játékban részt vevő személyek:
A nyereményjátékban minden olyan természetes személy részt vehet (a továbbiakban Játékos), aki a nyereményjáték szabályzatának megfelelően jár el.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (szülő, házastárs, testvér, gyermek);
3. A Játék időtartama:
2020. április 23. – 2020. április 30.
4. A Játék menete, részvételi szabályok:
A Játékosnak a Csababusz Facebook oldalán található kérdésre kell helyesen válaszolnia.
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Írd meg a helyes választ a következő kérdésre!).
Szervező ugyanitt pontosítja az aktuális nyereményjátékának mechanizmusát, a nyertesek számát. Minden játékos egy helyes válasszal jogosult a sorsoláson való részvételre.
Az összesen 1 darab nyertest a helyesen válaszoló játékosok közül sorsoljuk ki véletlenszerűen.
A részvételi feltételeket maradéktalanul kielégítő játékosok közül véletlenszám generátor segítségével történik a nyertes kiválasztása.
5. Kapcsolattartás:
A Szervező és a Játékosok kapcsolattartásának módja egy e-mail küldése. A Szervezővel kapcsolatba lépni az info@csababusz.hu e-mail címre küldött e-mail segítségével lehet.
6. Nyeremény:
➡️ 1 db nyakpárna
➡️ 1 db bögre
➡️ 1 db tornazsák
➡️ 1 db öltönytartó
➡️ 1 db teleszkópos lámpa
➡️ 1 db csavarhúzó készlet
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
Sorsolás:
2020. április 30. csütörtök, 20.00 órakor, amikor összesen 1 db Nyertes kerül kisorsolásra.
Eredményhirdetés:
A sorsolást követő három órán belül; a Nyertesek nevét a Csababusz Facebook oldalán tesszük közzé.
7. A nyeremények átvétele:
A nyeremény a Nyertes által megadott címre kerül kiszállításra. Az átvétel pontos részleteiről a Nyertes a Szervezővel egyeztet.
A Nyertes tartozik együttműködéssel a nyeremény átvétele érdekében.
8. Adatkezelés és adatvédelem:
A Játékos elfogadja, hogy a Játék során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása. A Játékba történő önkéntes regisztrációval, azaz a hozzászólás létrehozásával a Játékosok hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és weboldalán, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban, illetve a nyertes esetében értesítés céljából felhasználja elérhetőségeiket. Továbbá a Játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért.
9. A Szervező felelőssége:
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.